PON – SUB (08:00 – 17:00/15:00)

Husinskih Rudara 351, Tuzla / 035 302 000

TRANSPORT MATERIJALA U RASUTOM STANJU

takraf

REMEX | OFICIJELNI DISTRIBUTER TAKRAF RUDARSKIH RJEŠENJA ZA BIH

TAKRAF se prepoznaje kao vodeći svjetski tehnološki brend kada je riječ o rješenjima za manipulaciju rasutim materijalom, s posebnim fokusom na visok kapacitet i/ili kompleksnost. Naša rješenja su dizajnirana da zadovolje vaše jedinstvene zahtjeve i obuhvataju sve oblike transporta, postrojenja za skladištenje i odlaganje, opremu za utovar i istovar, kao i razna rješenja za luke. U mogućnosti smo isporučiti pojedinačne mašine ili potpuno integrirane sisteme.

 

“We built Beautifully with the best possible materials and resources”

Šta nudimo?

Ističemo se isporukom najmoćnijeg sistema transporta traka na svijetu, što pomjera granice kontinuiranog transporta u operacijama koje prelaze sa otvorenih kopova na podzemnu eksploataciju.

 
PROCESI I RJEŠENJA

01.

Proizvodi za postrojenja za skladištenje i odlaganje materijala na otvorenom, kao i za postrojenja za zbrinjavanje otpada.

02.

Oprema za utovar/istovar obuhvata različite uređaje dizajnirane za efikasno punjenje ili pražnjenje materijala, često korišćena u industriji manipulacije teretom.

 
 

03.

Transportiranje se odnosi na proces prenosa materijala ili proizvoda s jednog mjesta na drugo, često korišćenjem sistema transportnih traka, valjaka ili drugih mehaničkih uređaja.

04.

Transportovanje se odnosi na proces prenosa materijala ili proizvoda s jednog mjesta na drugo.

 
 
01. POSTROJENJA ZA ODLAGANJE

KOMBINIRANI SKLADIŠTAR/PREUZIMATELJI

Kombinirani skladištar/preuzimatelj obavlja dvostruku ulogu i može djelovati kao skladištar ili kao preuzimatelj. Oni mogu slagati materijal u nasipima, a zatim također preuzimati materijal pomoću kotača s kašikama na vrhu mosta.

PREUZIMATELJI

Ove mašine se koriste za preuzimanje materijala iz nasipa. Dostupni su različiti tipovi mašina, uključujući preuzimatelje s kotačem s kašikama na mostu, preuzimatelje s kotačem s kašikama na izdignutoj ruci i bubnjaste (bačvaste) preuzimatelje.

 
 

SKLADIŠTARI

Funkcija skladištara je slagati, gomilati ili nasipati materijal na nasip za buduće preuzimanje.

SKREPERI ZA PREUZIMANJE

Za potpuno automatsko upravljanje masovnim skladištima, TAKRAF nudi svoju provjerenu tehnologiju skrepera za preuzimanje.

 
 
 
02. OPREMA ZA UTOVAR/ISTOVAR

PUNJENJE VAGONA/KAMIONA

Sistemi za punjenje vagona (željeznica) i/ili kamiona (stanice za utovar) često su potrebni unutar složenih sistema za manipulaciju masovnim materijalima. Ovi sistemi za punjenje efikasno pune vagon ili kamion materijalom za daljni transport.

 
 

ISTOVAR VAGONA

Sistemi za istovar vagona često čine dio složenih sistema za manipulaciju masovnim materijalima.

03. TRANSPORT

TRANSPORTNE TRAKE

Sistemi transportnih traka neprekidno i efikasno prenose sve vrste materijala, uključujući iskopanu i drobljenu stijenu, zahvaljujući svojoj visokoj dostupnosti.

 

UNUTARPOSTROJENJSKI TRANSPORTERI

Unutarpostrojenjski transportni sistemi koriste se u industriji rudarstva, obrade minerala, papira i celuloze te proizvodnje električne energije kako bi primili/istovarili, uskladištili, preuzeli i isporučili različite vrste materijala unutar postrojenja.

 
 
 
 

CIJEVNI TRANSPORTERI

Ekološki prihvatljiv transport rasutih materijala je moguć pomoću cijevnih transportera jer prevazilaze jedan od glavnih problema koji se često javlja kod konvencionalnih transportera.

 
 
04. LUKE

UKRCAJI/ISKRCAJI ZA BRODOVE

Ukrcaji za brodove su posebno dizajnirane mašine koje se koriste za učinkovito kontinuirano punjenje plovila i obično se koriste u svim primjenama gdje su potrebne srednje do visoke brzine protoka.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ime i Prezime

Email adresa

info@remex.ba

Broj telefona

061 756 954

Adresa

Husinskih Rudara 351, Tuzla

Scroll to Top